ในประเทศสเปนหลังจากที่ 1492 ความสัมพันธ์ระหว่างชาวยิวที่แปลงแล้วกับชาวมุสลิมที่เปลี่ยนใจได้?

Jeff 03/23/2017. 0 answers, 134 views
jews spain inquisition muslims

เป็นไปได้หรือไม่ที่มีความใกล้ชิดระหว่างสองชุมชนของคริสเตียนใหม่หรือตรงกันข้ามพวกเขาจงใจหลีกเลี่ยงกันและกันเพื่อขจัดความกังวลใด ๆ ที่สเปนอาจมีเกี่ยวกับการดัดแปลงหรือไม่?

No Answers Yet

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags