มีรูปแบบใด ๆ ในตัวเลขที่สำคัญ [ปิด]

vishesh das 05/12/2017. 1 answers, 170 views
prime-numbers

ทำรูปแบบที่มีอยู่ในชุดของตัวเลขที่สำคัญหรือมีการแสดงออกสำหรับจำนวนเฉพาะใด ๆ ? ฉันไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขที่สำคัญ

1 Answers


Kanwaljit Singh 05/12/2017.

คำแนะนำ -

จำนวนเฉพาะทั้งหมดที่มากกว่า 3 ควรอยู่ในรูปแบบ $ 6k \ pm 1 $

หวังว่าตอนนี้คุณสามารถหารูปแบบได้

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags