อะไรคือความแตกต่างระหว่าง consepts: พลังงานฟรีจำนวนมากพลังงานเหนียวพลังงาน Gibbs ฟรีพลังงานผูกพัน?

Malihe Razavi 04/15/2016. 1 answers, 408 views
solid-state-physics definition

ฉันกำลังทำงานเกี่ยวกับพลังงานผิวที่ขึ้นกับขนาดของโลหะ ฉันต้องการทราบพลังงานที่แตกต่างกันระหว่างอะตอม เอกสารต่างๆใช้พลังงานที่แตกต่างกัน แต่ความหมายของพวกเขาดูเหมือนเหมือนกันทำให้พวกเขาสับสนฉันมาก

แนวคิดที่ฉันสับสนคือ:

  • พลังงานฟรีจำนวนมาก,
  • พลังงานเหนียว,
  • กิ๊บส์พลังงานฟรี,
  • พลังงานผูกพัน

ใครสามารถบอกความหมายที่ถูกต้องของพวกเขาและแสดงความแตกต่างในรายละเอียดได้หรือไม่?

1 Answers


lemon 04/15/2016.

ประการแรกมีสองประเภททั่วไปของพลังงานฟรีคือ Gibbs และ Helmholtz พลังงานอิสระของเฮล์มโฮลทซ์คือ $ F = U-TS $ ขณะที่พลังงานอิสระของกิ๊บส์มีระยะเวลาเพิ่มเติมที่อธิบายถึงงานที่ทำกับสิ่งแวดล้อมโดยระบบ $ G = F + pV $ หากคุณกำลังสร้างโมเดลระบบด้วยสุญญากาศหรือก๊าซคุณควรใช้ Helmholtz ในขณะที่โซลูชันที่คุณใช้ Gibbs

ตอนนี้คิดว่าคุณมีจำนวนอะตอมที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งทั้งหมดถูกคั่นด้วยระยะห่างที่ไม่ จำกัด จากกันและกัน จากนั้นนำมารวมกันเพื่อสร้างผลึกขนาดใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุด (เช่นไม่มีพื้นผิว) การเปลี่ยนแปลงพลังงานภายใน $ U $ ต่ออะตอม (หรือต่อโมเลกุล) เป็น cohesive energy ขณะที่การเปลี่ยนแปลงพลังงานฟรี (โดยทั่วไปต่อหน่วยปริมาตรหรือต่อหน่วยเซลล์) เป็น bulk free energy

พลังงานผูกพันขึ้นอยู่กับบริบท ในกรณีของวัสดุจำนวนมากพลังงานที่มีผลผูกพันเป็นเพียงส่วนลบของพลังงานที่เหนียวแน่นนั่นคือพลังงานที่จำเป็นสำหรับการถอดคริสตัล

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags