ศักยภาพทางไฟฟ้าของ "ร่างกาย"

Ankur Yadav 06/23/2017. 1 answers, 81 views
electrostatics potential potential-energy definition

เรารู้ว่าศักย์ไฟฟ้าสถิตถูกกำหนดไว้สำหรับ "จุด" ในอวกาศ แต่วันนี้เมื่อฉันกำลังศึกษาความจุบทฉันพบวลีเช่น "ศักยภาพของแผ่นดิน" และ "ศักยภาพของจาน" และ "จานมีศักยภาพ" ฉันต้องการถามมีศักยภาพยังกำหนดสำหรับร่างกายและไม่เพียง แต่สำหรับจุดในพื้นที่? ถ้าใช่ใช่ว่าอย่างไร? กรุณาช่วย

1 Answers


AHB 06/23/2017.

"ศักยภาพของร่างกาย" ถูกกำหนดไว้เฉพาะสำหรับตัวนำเท่านั้น เนื่องจากเป็นตัวนำไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้าเหมือนกันทุกหนทุกแห่งภายในหรือบนพื้นผิว ดังนั้นจึงเทียบเท่ากับศักยภาพของจุดใดก็ได้

4 comments
Ankur Yadav 06/23/2017
คุณหมายความว่าศักยภาพของร่างกายหมายถึงศักยภาพของผิวหรือไม่?
AHB 06/23/2017
@AnkurYadav พื้นผิวและด้านในเป็นสมบัติที่แท้จริง ดังนั้นเพื่อดูถึงศักยภาพของร่างกายนั้นคุณสามารถอ้างถึงศักยภาพของจุดบนพื้นผิวหรือภายในร่างกายได้
Ankur Yadav 06/23/2017
ฉันรู้สึกขอบคุณมากสำหรับความอร่อยจริงๆ
Mostafa 06/24/2017
@AnkurYadav หากคำตอบนี้ช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้โปรดทำเครื่องหมายว่า "answer accepted" โดย คลิกที่ tickmark ด้านล่างการนับคะแนน

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags