วิธีรับชุดผลลัพธ์ทั้งหมดจาก google api ค้นหาแบบกำหนดเองในโหมด REST i, e. ผ่านทาง url?

Meharaj M 08/19/2015. 0 answers, 159 views
google-custom-search google-custom-search

ในการค้นหาแบบกำหนดเองของ Google REST เมื่อฉันตั้งค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นให้มีค่ามากกว่า 100 จะไม่ส่งผลกลับมาฉัน e. เริ่มต้น = 101 สถานะกลับ 400

นี่คือคำขอไปยังการค้นหาที่กำหนดเอง:

https://www.googleapis.com/customsearch/v1?key=AIzaSyDKVKBFRcdMnpmEtYNIJSE4kPw22O3yIpY&cx=004627592641946060093:sk0jmzk2vzc&q= "+ query +" & start = 101 "

totalResults เท่ากับ 300 แต่จะไม่แสดงผลลัพธ์สำหรับคำขอนี้

No Answers Yet

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags